Volgt cortisol het circadiane ritme bij glycogeenstapelingsziekte 1a?

Afgesloten Je kunt niet meer doneren of in actie komen
Streefbedrag behaald
van totaal € 24.980 (100%)

Glycogeenstapelingsziekte type Ia (GSDIa) is een zeldzame erfelijke metabole ziekte. Patiënten met deze aandoening hebben een medisch voorgeschreven dieet ter voorkoming van (1) ernstige hypoglykemie, (2) secundaire metabole afwijkingen en (3) chronische complicaties. Ondanks hun strenge dieetbehandeling kunnen sommige complicaties nog steeds voorkomen, zoals achterblijvende groei, late puberteit of vruchtbaarheidsproblemen.

GSDIa heeft invloed op de omzetting van inactief cortisol naar actief cortisol. Cortisol wordt ook wel het stresshormoon genoemd en heeft ook effect op bijvoorbeeld groei. Uit eerder onderzoek is gebleken dat patiënten met GSD Ia afwijkende cortisolwaardes hebben in het bloed. Mogelijk worden sommige complicaties veroorzaakt door een afwijkende cortisol huishouding. Daarom willen we meer te weten komen over cortisol en de relatie met bloedsuikers bij de GSDIa patiëntengroep. Het cortisol willen we voor 24 uur continu meten met een innovatief apparaat dat op de buik wordt gedragen (microdialyse apparaat). De bloedsuikers willen we meten met een continue glucose sensor op de arm. Op deze manier kunnen we meer te weten komen over hoe de hoeveelheid cortisol gedurende de dag verandert en welke relatie dit heeft met de bloedsuikers.

Wetenschappelijk onderzoek is cruciaal
Wetenschappelijk onderzoek speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van medische kennis en de verbetering van de gezondheidszorg. Dit geldt ook voor kindergeneeskunde en de zorg voor kinderen in ziekenhuizen zoals het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG. In het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG wordt continu vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar oorzaken van ziekten, verbeterde behandelmethoden en gevolgen van ernstige ziekten bij kinderen. Onderzoek in onmisbaar in de stap naar genezing en daar is financiële steun voor nodig.
Help je mee? 

Bekijk alle
18-12-2023 | 11:46