Rol van de hersendoorbloeding bij kinderen met een hartafwijking

van totaal € 25.000 (80%)

Ontwikkeling van kinderen met een hartafwijking: rol van de hersendoorbloeding

Kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking hebben een grotere kans op ontwikkelingsproblemen dan hun leeftijdsgenootjes. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van leren, bewegen en gedrag. Het is belangrijk dat we weten wat maakt dat deze problemen ontstaan.
Een aantal jaren geleden werd in het UMCG een groep baby’s met een aangeboren hartafwijking onderzocht. Hierbij werd gekeken naar de doorbloeding van de hersenen voor en na de geboorte. Het bleek dat kinderen bij wie de doorbloeding van de hersenen voor de geboorte minder goed was de hoogste kans op ontwikkelingsproblemen hadden op de  babyleeftijd.
Nu willen we een vervolgonderzoek doen om te bekijken hoe het met deze kinderen gaat op de basisschoolleeftijd. We denken dat dit onderzoek belangrijk is, omdat het de kwaliteit van zorg voor deze kinderen kan verbeteren en omdat het ons kan helpen om in de toekomst beter te kunnen voorspellen welke kinderen met een aangeboren hartafwijking meer kans hebben op ontwikkelingsproblemen. Het is het eerste onderzoek dat hierbij kijkt naar de rol van de doorbloeding van de hersenen voor en na de geboorte.

Wetenschappelijk onderzoek is cruciaal
Wetenschappelijk onderzoek speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van medische kennis en de verbetering van de gezondheidszorg. Dit geldt ook voor kindergeneeskunde en de zorg voor kinderen in ziekenhuizen zoals het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG. In het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG wordt continu vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar oorzaken van ziekten, verbeterde behandelmethoden en gevolgen van ernstige ziekten bij kinderen. Onderzoek in onmisbaar in de stap naar genezing en daar is financiële steun voor nodig.
Help je mee? 

Bekijk alle
13-11-2023 | 13:50