Live muziektherapie bij extreem vroeggeborenen

van totaal € 67.621 (0%)

Een normale zwangerschap duurt 40 weken. Soms wordt een kindje extreem vroeg geboren, voor 30 weken zwangerschapsduur, het weegt soms dan maar 500 tot 1000 gram. De eerste periode na de geboorte liggen deze kinderen opgenomen op de afdeling Neonatologie. Deze opname is intens en stressvol, zowel voor het kindje als voor de ouders. De kindjes worden blootgesteld aan noodzakelijke, maar pijnlijke en stressvolle handelingen, zoals bloedprikken of beademing. Daarnaast zijn de kindjes een groot deel van de dag gescheiden van hun ouders. Om het comfort van het kindje te verhogen en een normale ontwikkeling te bevorderen is de afdeling Neonatologie van het Beatrix kinderziekenhuis als eerste ziekenhuis in Nederland begonnen met muziektherapie.

Muziektherapie
Een nieuwe ontwikkeling die gunstige effecten laat zien bij de behandeling van bijvoorbeeld dementie. Er zijn aanwijzingen dat live muziektherapie óók gunstig is voor zieke pasgeborenen. Zo weten wij bijvoorbeeld dat ongeveer de helft van de te vroeg geboren kinderen zich minder goed ontwikkelt wat betreft motoriek, gedrag en verstandelijk functioneren. Daarnaast heeft een vroeggeboorte en opname op de afdeling Neonatologie ook enorme gevolgen voor de ouders. Ook zij maken een periode door tussen hoop en vrees, niet alleen tijdens de opname, maar ook daarna. De stress die daarmee gepaard gaat, kan ongunstig uitpakken voor een goede ontwikkeling van hun kind.

Onderzoek
Live muziektherapie is nog niet eerder toegepast bij extreem vroeg geboren kindjes. Het zou kunnen bijdragen aan comfort van het kind, omdat wordt ingespeeld op het gedrag dat het kind vertoond en daarmee stress wordt verminderd. Daarnaast kunnen ouders actief betrokken worden, waardoor de hechting tussen ouders en kind mogelijk beter wordt. Muziektherapie kan echter ook teveel prikkels geven aan het kind. Daarom is het belangrijk om te weten wat de effecten van de live muziektherapie zijn op stress reacties en comfort van het kind, op de ontwikkeling van hersenfuncties en op de gemoedstoestand van de ouders. Hierover is nog weinig bekend.

Doel
Afdeling Neonatologie van het Beatrix Kinderziekenhuis wil met dit onderzoek bereiken dat de zorg voor de allerkleinste kindjes nóg beter wordt. Er wordt al veel gedaan aan zorg die gericht is op het verbeteren van de ontwikkeling van het kind en muziektherapie zou hieraan kunnen bijdragen. Op deze manier willen we bijdragen aan het gezond ouder worden van deze jongste generatie.

Bekijk alle
26-01-2024 | 13:02 Onze dochter is ook extreem prematuur geboren en heeft veel gehad aan de muziektherapie
31-12-2021 | 10:39
27-11-2021 | 16:44
18-01-2020 | 00:01 Samenzwoegen B.V is overtuigd In muziektherapeut voor pasgeboren baby's die een zware tijd door gaan van hun leven.
21-11-2019 | 17:12