Microbioom ontwikkeling en levenskwaliteit in te vroeg geboren baby’s

van totaal € 24.088 (0%)

Kinderen die geboren zijn na zwangerschapsduur van minder dan 30 weken (een ‘extreme vroeggeboorte’), hebben minder variatie in de bacteriesamenstelling in de darm (het microbioom). Ook hebben zij meer schadelijke darmbacteriën, vergeleken met op tijd geboren baby's.

Veranderingen in de bacteriesamenstelling in de darm hangen op de korte-termijn samen met  ernstige darmontstekingen en bloedvergiftiging. Op de langere termijn is er een verband met ontwikkeling- en gezondheidsuitkomsten zoals beperkte sociale vaardigheden en overgewicht. Deze uitkomsten kunnen effect hebben op de kwaliteit van leven van een kind.

In dit onderzoek willen we veranderingen in de bacteriesamenstelling in de darm bekijken door de ontlasting van te vroeg geboren kinderen te onderzoeken. Daarna kijken we wat de invloed is van deze veranderingen op de kwaliteit van leven in het eerste levensjaar. Samen met ouders meten we de levenskwaliteit in onze nieuwe ‘Infant Quality of Life’ app. We willen hiermee leren hoe we de bacteriesamenstelling in de darm kunnen beïnvloeden. Zo willen we uiteindelijk de gezondheidsresultaten en kwaliteit van leven voor vroeggeboren kinderen verbeteren.

De aangevraagde financiering is bedoeld voor het bekostigen van onze research verpleegkundigen. Zij zijn onmisbaar voor het (samen met ouders) meten van de levenskwaliteit.

Wetenschappelijk onderzoek is cruciaal
Wetenschappelijk onderzoek speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van medische kennis en de verbetering van de gezondheidszorg. Dit geldt ook voor kindergeneeskunde en de zorg voor kinderen in ziekenhuizen zoals het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG. In het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG wordt continu vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar oorzaken van ziekten, verbeterde behandelmethoden en gevolgen van ernstige ziekten bij kinderen. Onderzoek in onmisbaar in de stap naar genezing en daar is financiële steun voor nodig.
Help je mee?