Corona maatregelen

Om een evenement in goede banen te leiden en het risico op de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren, zullen er gedurende het evenement een aantal coronamaatregelen in acht worden genomen die op dat moment gelden.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen goed in de gaten. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we opnieuw bekijken of het evenement nog plaats kan vinden en zo ja onder welke voorwaarden. Indien we onverhoopt toch moeten besluiten om het evenement te annuleren, zullen we op dat moment kijken of er op een ander moment gefietst kan worden. De deelnemers zullen wij hiervan op de hoogte brengen.

Alle deelnemers vragen wij om mee te helpen aan een veilig evenement, door onderstaande richtlijnen en maatregelen goed door te nemen en na te leven:

  • Volg de aanwijzingen op van de organisatie
  • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
  • Neem de hygiënemaatregelen in acht en was/desinfecteer je handen zoveel mogelijk